​​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​مجموعه ورزشی غدیر
باقرشهر، خیابان یادگار امام، خیابان پانزده خرداد، خیابان شهید عبدالمحمد
شامل: سالن چند منظوره ورزش های توپی ، سالن بدنسازی، سالن ورزش های رزمی و کشتی
 
مجموعه ورزشی فدک
باقرشهر، انتهای خیابان فلسطین، ابتدای خیابان سفیر امید، جنب نیروگاه ری
شامل: سالن چند منظوره ورزش های توپی ، سالن کشتی و ورزشهای رزمی نام آوران، زمین فوتبال چمن مصنوعی، زمین فوتبال و والیبال ساحلی، زمین تنیس
 
استادیوم ایثارگران
باقرشهر، خیابان یادگار امام، انتهای خیابان بیست و دوم بهمن شمالی
ظرفیت اسمی : 10000 نفر
 
خانه ژیمناستیک زنده یاد سعیدی باقرشهر
باقرشهر، بلوار شهید رجایی ، خیابان کاشانی، خیابان حاجی عسگری
تلفن: 02155236484
خانه‌‎​‎‎​ ژیمناستیک سعیدی یکی از بزرگترین و مجهزترین سالنهای جنوب‌‎‌​‌​ تهران می باشد.
 
زورخانه سیدالکریم حسنی(ع)
باقرشهر، بلوار شهید رجایی، انتهای خیابان شهید اسماعیلی ​​​​​​​