۱۳۹۷/۰۸/۲۴ الخميس ۶ ربيع أول ۱۴۴۰ November 15,2018
نقشه و طرح تفصیلی شهر
کلیک کنید

تذکر:
میزان وحدود حرایم خطوط انتقال برق ـ گاز ـ نفت وحریم قنات جانمایی شده در طرح تفصیلی قابل استناد نمی باشد ومی بایست جهت تعیین دقیق حرائم استعلام لازم از ادارات ذیربط بعمل آید.