پورتال اطلاع رسانی شهرداری باقرشهر
امروز : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۵
نقشه باقرشهر طرح تفضیلی معرفی شهر پدافند غیر عامل 137 نظر سنجی پیامک اینستا تلگرام ارتباط تلگرامی قوانین
  

پروژه های عمرانی

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3068″ alignment=”right” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=2989″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3070″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3015″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3206″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3209″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3111″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3088″ alignment=”right” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-3″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3082″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”300*200″ link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-3-2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3147″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3149″ alignment=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3184″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3186″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3129″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3131″ alignment=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3168″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/?p=3170″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3235″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”300*200″ link=”http://baghershahr.ir/?p=3238″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3486″ alignment=”right” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”300*200″ link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3488″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-3″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3511″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-5″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3512″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3514″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-7″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3515″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3516″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3517″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3519″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3520″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3522″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3523″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3525″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3528″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3530″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3489″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full” link=”http://baghershahr.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2-4″][/vc_column][/vc_row]

زندگینامه شهید والا مقام سید محسن ادراکی

شهید : سید محسن ادراکی

محل ولادت : باقرشهر

تاریخ ولادت : 1346/06/03

محل شهادت : پنجوین

تاریخ شهادت : 1362/08/18

آرشیو روزانه