اسد سرنابه مسئول واحد اطلاعات مکانی (gis) شهرداری باقرشهر از بررسی روند پیشرفت پروژه به روز رسانی نقشه های شهری باقرشهر خبر داد و گفت : به منظور تکریم ارباب رجوع و خدمات بهتر به شهروندان لازم بود تا ...