آماده سازی پارک بهران

0 216

واحد زیباسازی با استفاده از میله پرچم های مازاد در سطح شهر نسبت به نصب آنها در بوستان شهدای نفت بهران و اسکان اضطراری و بحران اقدام نمود

این اقدام برای جلوگیری از هزینه های مازاد صورت گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.