اطلاعیه آگهی مزایده عمومی برگزاری بازار روز هفتگی(شنبه بازار)

0 10

🔸 شهرداری باقرشهر در نظر دارد برگزاری بازار روز هفتگی(شنبه بازار) واقع در باقرشهر، کمربندی غربی، پشت بوستان عطر سیب را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

🔸 لذا متقاضیان در صورت تمایل و دارا بودن سوابق در این خصوص دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir با شماره ستاد ۵۰۰۲۰۹۰۵۹۲۰۰۰۰۰۹ مراجعه نمایند.
🔸 مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
🔸 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حداکثر تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
🔸زمان بازگشایی از طریق سامانه: روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
🔸اطلاعات دستگاه مزایده گذار: امور قراردادهای امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در جاده قدیم قم – تهران، روبروی شهرسنگ، طبقه دوم _ شماره تماس ۵۵۲۰۳۷۱۰ داخلی ۳۲۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.