حضور تیم ارزشیابی استانداری تهران در شهرداری باقرشهر

0 323

تیم ارزیابی استانداری تهران با حضور طاهری نسب مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و اعضای تیم بازرسی در شهرداری باقرشهر به ارزیابی واحدهای مختلف شهرداری پرداختنددر این ارزیابی ها اقدامات واحدهای شهرداری در زمینه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

شایان ذکر است که شهرداری باقرشهر اخیرا موفق به کسب مقام شهرداری برتر در بین ۴۲ شهرداری استان تهران شده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.