حفاظت از فضاهای سبز شهری با نصب نوار زرد بر تنه درختان

0 15

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، به منظور حفاظت از فضاهای سبز شهری و محافظت از درختان معابر و پارک‌ها در برابر حشرات مضر، توسط حوزه فضای سبز شهرداری باقرشهر بر روی تنه درختان نوار زرد رنگ نصب شده است.

این نوارهای زرد رنگ یکی از روش‌های موثر در کنترل آفات از قبیل سفید بال‌ها و شته‌هاست که با جذب حشرات مضر مانع از رسیدن صدمه به درختان می‌شود و از ایجاد کلونی های آفت جلوگیری می شود چون حشرات جذب رنگ زرد می شوند.

امید است با اجرای این طرح گام موثری در راستای کاهش استفاده از سموم شیمیایی و در پی آن کاهش آسیب های زیست محیطی با بهره گیری از روش های غیرشیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی در فضای سبز شهری برداشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.