رضایتمندی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اولویت طرحهای اجرایی شهرداری می باشد

0 274

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛

طالعی مهربانی در این باره گفت: با توجه به برنامه ریزیهای اجرایی ، پویایی شهرها و ضرورت بازنگری در تغییرات کالبدی و کارکردی عناصر شاخص شهری پیش از پیش احساس می گردد و در همین راستا طرح مطالعاتی تغییر کاربری و کارکردی باغ پرندگان باقرشهر در دست بررسی قرارگرفته است

وی ادامه داد: با توجه به وجود چالشهای موجود و محدودیت مالی و همچنین لزوم تجدید حیات اراضی شهری و ممانعت از هرگونه تجربیات ناموفق در حال بررسی راهکارهای نوین هستیم

وی ضمن اعلام موافقت شهردار باقرشهر در زمینه بازبینی و اجرای پروژه ها با توجه به نیازهای شهری ؛ گفت : در نظر داریم در بازنگری پروژه باغ پرندگان، شاخصه های اقتصادی – اجتماعی – رفاهی و زیست محیطی را مد نظر قر داده و سپس اقدامات لازم صورت پذیرد
مهربانی در پایان از کلیه شهروندان و کارشناسان خواست تا نسبت به ارائه طرحها و پیشنهادات خود به صورت مکتوب و قابل دفاع ، با داشتن پارامترهایی که اعلام می گردد شهرداری باقرشهر را یاری نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.