رنگ آمیزی ایستگاههای سطح شهر

0 212

حجت عظیمی مدیر امور شهر شهرداری باقرشهر در این زمینه گفت : در این طرح ۱۳ ایستگاه توسط پیمانکار رنگ آمیزی خواهد شدحجت عظیمی مدیر امور شهر شهرداری باقرشهر در این زمینه گفت : در این طرح ۱۳ ایستگاه توسط پیمانکار رنگ آمیزی خواهد شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.