فراخوان شناسایی نخبگان ، پژوهشگران و محققان باقرشهری

0 199
شهرداری باقرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی باقرشهر نسبت به شناسایی نخبگان و پژوهشگران باقرشهری که دارای آثار برگزیده می باشند، اقدام نماید.
 بر این اساس از نخبگان، محققان و پژوهشگران باقرشهری که دارای مقالات علمی ، طرح پژوهشی و چاپ کتاب در همایشهای معتبر داخلی و خارجی بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه ها می باشد دعوت می شود تا مستندات خود را به دبیرخانه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری باقرشهر ارسال نمایند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.