قاطعیت واحد کنترل و نظارت در مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز 

0 236
به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، ابوالفضل رضایی سرپرست کنترل و نظارت شهرداری باقرشهر در اینباره کفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و رعایت قوانین و مقررات با هرگونه اقدامات سودجویانه ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز با قاطعیت برخورد و اعمال قانون صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: ارائه خدمات مطلوب شهری از سوی شهرداری بدون همکاری و حمایت شهروندان امکان پذیر نخواهد بود و سامانه جامع مدیریت شهری ۱۳۷ به صورت شبانه روزی و در کلیه ساعات اداری و غیر اداری آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص، ساخت و سازهای غیر قانونی و سد معبر می باشد.
رضایی در ادامه گفت: حسب قوانین  موضوعه و در راستای حفظ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و انضباط شهری آن دسته از شهروندانی که بدون دریافت مجوزهای قانونی و با فرصت طلبی و سواستفاده از شرایط و مناسبتهای تقویمی به صورت غیر مجاز نسبت به اجرای ساخت و ساز اقدام نموده اند، باستناد ماده ۱۰۰  قانون شهرداریها، واحد کنترل و نظارت می تواند ضمن توقف عملیات و ضبط وسایل و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ، برابر قانون برخورد و برای هرگونه تخلف رای تخریب صادره را اجرا نماید.
ایشان در مورد زباله های ساختمانی نیز گفت: ریختن هرگونه زباله های زائد ساختمانی به صورت غیر مجاز در محدوده و حریم شهر ممنوع می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.