مهندس بهادر معاونت فنی و شهر سازی/ممنوعیت ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق حادثه خیز

0 337
 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر:
مهندس رضا بهادر معاونت فنی و شهرسازی در جلسه کارگروه پیشگیری از شرایط اضطرار وقوع روان آبهای فصلی گفت: در راستای پیش بینی و پیشگیری از هرگونه بحران تمهیدات لازم در راستای حفظ حرائم توسط ارگانهای متولی شهری صورت پذیرد.
 وی ادامه داد: رعایت قوانین شهرسازی در ممانعت در هرگونه ساخت وساز مجاز و غیر مجاز الزامیست.
 مهندس بهادر افزود : با توجه به امکان بروز هرگونه بحران علیرغم تمهیدات صورت پذیرفته؛ کلیه عوامل و واحدهای حاضر در ستاد مدیریت بحران میبایست ضمن حفظ آمادگی نسبت به انجام مانورهای فصلی اقدام نمایند.
 ایشان ادامه داد: تهیه نقشه جامع بحران و شناسایی نقاط پر خطر و حادثه خیز میبایست در اولویت عملیات میدانی قرار گیرد
 معاونت فنی و شهری اضافه کرد: در حفظ حرائم و بسترهای رودخانه ها ؛ کانالها و قنوات میبایست مکاتبات لازم با اداره آب صورت پذیرد تا ادارات متولی نیز نسبت به بررسی و همکاری با شهرداری اقدام نمایند
 وی در پایان تاکید نمود: در طی سال می بایست با پالایش محیطی نسبت به رفع هرگونه کاستی اقدامات لازم صورت پذیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.