نگاه ویژه شهرداری باقرشهر به بافتهای فرسوده و تاب آوری شهری

0 194

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر؛

سعید استاد فرج با بیان این مطلب افزود:با توجه به بروز چالشهای زندگی شهری در مورد بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین نوع مقاومت و تاب آوری بنا بر شرایط محیطی و منطقه بندی جغرافیایی و آسیب شناسی و بازنگری در احیا و بهسازی و توانمند سازی در راستای مبارزه با فقرشهری، گسترش آسیبهای اجتماعی،بحران ایمنی، تاب آوری پایین و افت منزلت مکان و بحران محیط زیست نگاه ویژه به سند ملی راهبردی تاب آوری شهری الزامیست.

وی ادمه داد مدیریت شهری باقرشهر با انجام مطالعات میدانی و شناسایی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بر اساس استانداردهای فنی و شهرسازی تهیه پلان شهری اقدامات لازم را به عمل آورده که پس مکاتبه با ارگانهای مربوطه و کسب مجوزات لازم و تامین اعتبارات استانی نسبت به تشویق شهروندان جهت بهره مندی از از تسهیلات شهری اقدامات لازم را به عمل آورده است.

استاد فرج ادامه داد: از اهداف مهم در بازآفرینی شهری و بازبینی بافت های فرسوده میتوان به کاهش فقر شهری،یکپارچگی شبکه های شهری،کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقای هویت شهری حفاظت از زیست بوم ها را به بالاترین شاخصه ها اشاره کرد.

وی در پایان ادامه داد در برنامه ریزی شهری و مدیریتی می بایست تاکید لازم بر ارکان اصلی شهری (مسکن-خدمات روبنایی-زیرساختها و فضاهای شهری) توجه ویژه صورت پذیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.