۲۵ ماه حبس تعزیز برای خاطی باقرشهری

0 197
به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر،
مدیر حقوقی شهرداری باقرشهر در اینباره گفت: صیانت و حفاظت از بهداشت عمومی و حقوق اجتماعی شهروندان خط قرمز مجموعه مدیریت شهری است و در برخورد با هرگونه تخلف و سودجویی ، اخلال در نظم عمومی که موجبات نارضایتی و سلب آسایش شهروندان گردد قاطعانه برخورد می نمائیم.
وی در ادامه گفت: به منظور ممانعت از اعمال و اقدامات متعدیان به حقوق شهروندی پرونده احدی از شهروندان که با دپو و نگهداری پسماند ضایعات در مجاورت منازل مسکونی، مخاطرات زیست محیطی و نارضایتی همسایگان را موجب شده بود با تعامل دستگاه قضایی دادگاه بخش عمومی کهریزک پیگیری و پس از طی مراحل قانونی، شخص خاطی محکوم به  ۲۵ سال حبس تعزیزی گردید
شرف زاده توضیح داد: اجرای اینگونه احکام و مجازاتها برای اشخاص مزاحم و ناقض قانون ضمن حصول رضایتمندی شهروندان، زنگ هشداری است برای اشخاصی که با اخلال در نظم عمومی و اقدامات سودجویانه در راستای سلب آسایش شهروندان اقدام می نمایند
ایشان در پایان خاطر نشان کرد: در برخورد قاطع با این قبیل رفتارها با قید فوریت اقدامات قانونی صورت می پذیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.