اقدامات واحد فضای سبز

0 65

🌲چمن زنی بوستان نهم دی و کمربندی غدیر (غربی)

💦 آبیاری فضای سبز شهری

🌳کاشت باکسهای سطح شهر

🎄نصب لوله های سیستم ابیاری قطره ای جنگل کاری شاهد که به سرقت رفته بود

🪛رفع ترکیدگی سیستم آبرسانی پشت مدارس در محوطه جنگل کاری

💢نصب هانتر سیستم آبیاری رفیوژ وسط بلوار شهید رجایی مقابل شهرداری

🌱کاشت نشاء در لچکی میدان شهدا

اینستاگرام روابط عمومی
https://www.instagram.com/baghershahr__epr/

نشانی وبگاه روابط عمومی
baghershahr.ir/news/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.