برگزاری اردوی گردشگری

0 37

💠به گزارش روابط عمومی ، سیاوش محمدی مدیر فرهنگسرای استاد شهریار، شهرداری باقرشهر از برگزاری اردوی گردشگری یک روزه خانوادگی در بوستان فدک خبر داد.

💠 وی دراینباره گفت:
باتوجه به برنامه ریزیهای صورت پذیرفته و فروکش نمودن موج هفتم ویروس کرونا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی نسبت به برگزاری اردوی گردشگری یکروزه توسط فرهنگسرای استاد شهریار و حضور هنرجویان به همراه خانواده در بوستان فدک اقدام نمودیم.

💠ایشان ادامه داد:
درهمین راستا و با حضور کارشناسان تغذیه ضمن آشنایی هنرجویان و خانواده های ایشان نسبت به آموزش و آشنایی با مواد غذایی پرسود و مضر ، اقدامات لازم صورت پذیرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.