مخاطب گرامی
روابط عمومی شهرداری باقرشهر ----۵۵۲۱۴۸۵۰
Saturday, 10 April , 2021
امروز : شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۴۰۰ - 28 شعبان 1442

قدردانی بازنشستگان شهرداری باقرشهر از سعید استادفرج 

بازنشستگان شهرداری باقرشهر از استاد فرج بابت خدمات ارائه شده به مجمع بازنسشتگان قدردانی کردند.

24 اسفند 1399