55203710-3

شهردار باقرشهر

دکتر محسن قضاتلو شهردار باقرشهر
شبکه های اجتماعی 09940305175

ملاقات مردمی

برای هماهنگی و صحبت حضوری با شهردار باقرشهر از این بخش استفاده کنید 

تعرفه اجرایی 1402

 

برای مشاهده تعرفه های اجرایی سال 1402 از این بخش دیدن کنید

پایگاه اطلاع رسانی

برای ورود به پایگاه خبری و پیگیری آخرین اخبار شهرداری از این قسمت استفاده کنید