بوستان عطر سیب

مساحت:                     111429 متر مربع

امکانات:
وسایل بازی کودکان - وسایل تندرستی - زمین اسکیت - شهربازی
زمین ورزش محلی - آبنما - سرویس بهداشتی
آدرس: باقرشهر- خیابان یادگار امام - خیابان بیست و دوم بهمن شمالی - جنب استادیوم ایثارگران