• ​​​​​​​​​​​​​​بوستان عطر سیب

مساحت: 111429 متر مربع
امکانات:
وسایل بازی کودکان - وسایل تندرستی- زمین اسکیت- شهربازی- زمین ورزش محلی- آبنما- سرویس بهداشتی
آدرس:
باقرشهر- بلوار یادگار امام – انتهای بلوار 22 بهمن شمالی


 
بوستان فدک(بانوان)
مساحت : 43142 متر مربع

امکانات:
وسایل بازی کودکان - وسایل تندرستی- پیست دوچرخه سواری- زمین های ورزشی - نمازخانه- سرویس بهداشتی
آدرس:
باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین – بلوار سفیر امید
​​​​​​​


بوستان ارغوان
مساحت : 20396 متر مربع
امکانات:
وسایل بازی کودکان - وسایل تندرستی - زمین فوتسال چمن مصنوعی - نمازخانه- سرویس بهداشتی
آدرس:
باقرشهر- جعفر آباد – خیابان 20 متری شهید کاشانی- خیابان جهاد

بوستان 9 دی
امکانات: 
وسایل بازی کودکان- وسایل تندرستی- زمین فوتسال چمن مصنوعی محلی- سرویس بهداشتی
آدرس:
​​​​​​​باقرشهر- بلوار فلسطین- کوی دانش