هرس و فرم دهی درختان کاج بلوار شهید رجایی در باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ با کاهش دمای هوا در فصل پاییز، هرس درختان کاج بلوار شهید رجایی در راستای آرایش درختان و زیباسازی منظره این بلوار در باقرشهر آغاز شده است.

گفتنی است هدف از هرس و فرم دهی درختان، تنظیم اندازه گیاه، به دست آوردن شکل یا فرم معین و بهبود کارآیی یا باروری گیاه است.