برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک در فرهنگسرای آفتاب

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ با هدف نهادینه سازی فرهنگ، قوانین و مقررات ترافیکی ،کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک به همت حوزه آموزش شهروندی اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری باقرشهر و با دعوت از کارشناسان پلیس راهور تهران ویژه نوآموزان در فرهنگسرای آفتاب برگزار گردید.

گفتنی است آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات و قوانین ترافیکی در شهرها می باشد و می توان آن را زیر بنای تصمیمات و اقدامات بعدی در این زمینه دانست.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها