اجرای قیر پاشی و پخش تراشه آسفالت معابر کوی مهستان(احمدوند) در باقرشهر

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با شروع فصل سرما و بارندگی در راستای خدمات رسانی و رفع مشکلات تردد شهروندان در کوی مهستان، عملیات زیر سازی، قیر پاشی و پخش تراشه آسفالت توسط اداره عمران و تاسیسات شهری شهرداری باقرشهر در معابر این شهرک با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان اجرا گردید.

 

 اجرای مرحله دوم قیرپاشی بر روی تراشه آسفالت معابر شهرک مهستان