برپایی میز خدمت بخش کهریزک در نماز جمعه این هفته 

بعد از اقامه نماز جمعه این هفته سوم آذرماه؛ شهروندان بخش کهریزک و باقرشهر بدون واسطه با مسئولان بخش دیدار و مشکلاتشان را در میان گذاشتند.
در این برنامه بخشدار کهریزک،رئیس حوزه قضایی بخش ،شهردار باقرشهر و سایر روسای ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مسئولان بخش کهریزک حضور داشتند.