جلسه ستاد مدیریت بحران باقرشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، جلسه ستاد مدیریت بحران باقرشهر با توجه به شروع فصل بارش نزولات آسمانی و به منظور ارزیابی و بررسی مصوبات گذشته با حضور ادارات و شرکت های عضو ستاد در سالن جلسات شهرداری باقرشهر برگزار گردید. 

در این جلسه، هریک از اعضا ستاد در خصوص مصوبات جلسات گذشته و همچنین گزارشی از وضعیت مشکلات، امکانات و اقدامات ادارات، شرکت ها و واحدها خود بیان نمودند.  

شناسایی اماکن در معرض خطر و حادثه خیز و مکاتبه با سازمان های مربوطه، تامین تجهیزات و امکانات  ضروری و مورد نیاز، لایروبی کانال های دفع آب های سطحی، هرس درختان و همچنین آموزش شهروندی از موضوعات مطرح شده این جلسه بود.