توسط شهرداری، طرح حیاط پویا در مدارس باقرشهر اجرا گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با هدف ایجاد تحرک و پویایی دانش آموزان، اجرای بازی‌ های کودکانه و تشویق دانش آموزان به ورزش، حیاط مدارس باقرشهر جهت اجرای طرح حیاط پویا توسط شهرداری باقرشهر اجرا گردید.

گفتنی است خط کشی محوطه بازی و ورزش دانش آموزان و اجرای طرح های بازی های محلی و کودکانه در حیاط مدارس سطح شهر باقرشهر از جمله این اقدامات می باشد.