مجموعه جدید بازی پلی اتیلن کودکان در بوستان عطرسیب نصب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی کودکان، یک ست کامل بازی پلی اتیلن در محوطه بازی کودکان در بوستان عطر سیب به همت مدیریت زیباسازی شهرداری باقرشهر نصب گردید.

گفتنی است وسایل بازی پلی اتیلن به منظور توسعه و بهبود فضاهای عمومی جهت تفریح و بازی کودکان و سپری کردن اوقات فراغت خانواده ها در کنار آنها توسط شهرداری در بوستانهای سطح شهر نصب شده است.