رنگ آمیزی جداول معابر شهرک مهستان باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، عملیات رنگ آمیزی جداول معابر شهرک مهستان در راستای زیباسازی و حفظ سیمای شهری توسط مدیریت زیباسازی شهرداری باقرشهر اجرا شد. 

گفتنی است، در راستای خدمات رسانی به ساکنین این شهرک، عملیات تسطیح خاک و پخش تراشه آسفالت، گل کاری میادین و معابر ، پاکسازی و تنظیف شهرک، رنگ آمیزی جداول و ... توسط شهرداری باقرشهر اجرایی شده است.