شهردار باقرشهر از سردخانه مواد پروتئینی شباهنگ بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ مرتضی همتی شهردار باقرشهر با همراهی جمعی از مدیران شهرداری از سردخانه مواد پروتئینی شباهنگ در کمربندی دوم تهران بازدید کرد.

بازدید از انبارها، خطوط قطعه بندی و بسته بندی گوشت، مرغ و بازار فروش مواد پروتئینی این سردخانه که جهت انتقال قسمتی از بازار گوشت، مرغ و موادپروتئینی داخل شهر تهران آماده شده است از جمله قسمت های مختلف این سردخانه بود که مورد بازدید شهردار باقرشهر قرار گرفت.