در راستای بررسی و رسیدگی به مشکلات شهروندان؛ دیدارهای مردمی شهردار باقرشهر برگزار شد

جلسه دیدار مردمی شهردار باقرشهر با حضور مسئولان ادارات بازرسی، حراست، شهرسازی، درآمد، حقوقی و اجرای احکام در محل دفتر شهردار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، در پی درخواست ها و با توجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان برای دیدار چهره به چهره با شهردار در خصوص رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنان در حوزه های شهری، شهردار باقرشهر در محل دفتر خود پذیرای تعدادی از شهروندان بود.

در این جلسه شهردار باقرشهر ضمن آگاهی از مشکلات و معضلات شهروندان در زمینه مسائل مرتبط به حوزه کاری شهرداری با ارائه رهنمودهای لازم، دستورات مقتضی به منظور رسیدگی به دغدغه های شهروندان در چارچوب قوانین شهرداری را صادر نمودند.