کمربندی دوم تهران  باز هم حادثه ساز شد/ واژگونی خودرو تیبا با چهار مصدوم 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، درساعت 22:50شب گذشته مورخ 1402/09/14و اعلام واژگونی خودروی تیبا حدفاصل دوربرگردان درسون آباد-کهریزک تیم عملیات امداد و نجات آتش نشانی باقرشهر سریعاً به محل حادثه اعزام و پس از بررسی صحنه  بارعایت کامل اصول ایمنی چهار مصدوم این حادثه (سه خانم و یک آقا) را از خودروی تیبا واژگون شده بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس جهت تکمیل  مراحل درمان و انتقال به بیمارستان دادند. 

گفتنی است علت این حوادث عدم رعایت اصول استاندارد ایمنی جاده (نبود علایم راهنمایی و رانندگی مناسب - نبود روشنایی استاندارد درشب - کم عرض شدن جاده دربرخی نقاط - دوربرگردان  نامناسب - هم سطح نبودن کناره جاده با جاده اصلی) می باشد.