عملیات اصلاح و جدول گذاری عرضی خیابان شهید آزفنداک در شهرک دانش باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، اداره عمران و تاسیسات شهری شهرداری باقرشهر عملیات اصلاح و جدولگذاری عرضی خیابان شهید  آزفنداک در شهرک دانش را با هدف بهسازی و ساماندهی وضعیت جداول سطح شهر و به منظور هدایت آبهای سطحی در هنگام بارندگی اجرا نمود.