تعویض استوانه های ترافیکی معیوب و شکسته تقاطع های سطح شهر 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری باقرشهر با هدف حفظ جان و ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه، بهبود مسیر عبور خودروها و افزایش ضریب ایمنی معابر باقرشهر اقدام به تعویض استوانه های ترافیکی معیوب و شکسته در تقاطع های سطح شهر نموده است.