نصب برج های نوری در بوستان های محله ای  نواب صفوی و خیابان امام حسین شرقی در باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری عملیات نصب برج های نوری در بوستان های محله ای  نواب صفوی( نبش خیابان پاسداران) و خیابان امام حسین شرقی انجام شد.

 

گفتنی است تأمین روشنایی معابر و بوستان های سطح شهر امری مهم و ضروری است که این اقدامات با هدف زیباسازی سیما و منظر شهری، تأمین نور مناسب و روشنایی معابر و بوستان های سطح شهر در شب انجام می شود.