بازدید شهردار باقرشهر از مجموعه ورزشی غدیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، مرتضی همتی شهردار باقرشهر به صورت سرزده از مجموعه ورزشی غدیر شهرداری باقرشهر بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید شهردار باقرشهر، ضمن بررسی نحوه فعالیت مجموعه ورزشی غدیر تحت مدیریت شهرداری با مربیان و ورزشکاران دیدار و گفتگو کردند.