بازدید وزیر نیرو به همراه شهردار باقرشهر از نیروگاه گازی ری 

در راستای طرح توسعه نیروگاه گازی ری؛ وزیر نیرو به همراه شهردار باقرشهر از این نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز ‌شنبه 2 دی ماه با همراهی شهردار باقرشهر با حضور در نیروگاه گازی ری از نزدیک در جریان طرح های توسعه و فعالیتهای این نیروگاه قرار گرفت.