بازدید بخشدار کهریزک از شهرداری باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، صبح امروز حسین گراوند بخشدار کهریزک با حضور در محل شهرداری باقرشهر از واحدهای مختلف شهرداری بازدید کردند. 

در این بازدید مرتضی همتی شهردار باقرشهر ضمن همراهی بخشدار کهریزک، توضیحات کاملی را در مورد چگونگی خدمات رسانی به شهروندان، نحوه انجام امورات شهرداری و شهر ارائه نمودند.