پرسنل آتش نشانی شهرداری باقرشهر طریقه اطفا حربق در ساختمان های بلند مرتبه را تمرین کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، کارگاه آموزشی اطفا حریق در ساختمانهای بلند توسط سازمان آتش نشانی شهرداری باقرشهر راس ساعت 10صبح در ساختمان یاس ، ورودی C2 برگزار شد.

در این کارگاه پرسنل آتش نشانی راهکارهای مناسب درهنگام بروز حریق و حوادث در ساختمانهای بلندمرتبه از جمله نحوه اتصال لوله از خودروهای آتش نشانی به سیستم رایزر (تر) وسیامی در ورودی ساختمان، نحوه آبگیری به لوله و سرلوله ، نحوه قطع برق و گاز و در نهایت روشهای اطفا حریق در طبقات مختلف، آشنایی با مخاطرات موجود در ساختمان، نحوه اطفاء حریق در طبقه منفی یک و موتورخانه و ... را آموزش، تمرین و مرورکردند.

لازم به ذکر می باشد آموزش های فوق الذکر برای برخی از ساکنین ساختمان یاس نیز انجام پذیرفت.