بازدید معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری از پروژه پل روگذر شهید جعفرزادگان باقرشهر 

در این بازدید شهردار باقرشهر ضمن توضیح مشخصات فنی بر آغاز عملیات تکمیل این پل تاکید کرد.

لازم به ذکر است که این پل بعلت هزینه های زیادتکمیل ،چندین سال است بلاتکلیف مانده که در هفته گذشته قرارداد آن منعقد و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.