بازسازی و تعویض قطعات معیوب مجموعه بازی کودکان در بوستان های باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با هدف استاندارد سازی مجموعه های بازی پلی اتیلن کودکان در بوستانهای سطح شهر که به دلیل استفاده مداوم و بعضاً نادرست از این وسایل و قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار فرسودگی و شکستگی شده بودند، توسط مدیریت زیباسازی شهرداری باقرشهر تعویض، بازسازی و ایمن سازی شدند.

بر اساس این گزارش مجموعه های بازی پلی اتیلن کودکان در بوستان های عطر سیب، 9 دی و فرهنگسرای آفتاب ایمن سازی شدند.

گفتنی است هر ساله شهرداری هزینه های قابل توجهی برای تعویض، تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان ، مبلمان شهری و وسایل ورزشی نصب شده در پارک ها و بوستان ها می نماید که این هزینه ها در صورت استفاده درست و مناسب و حفظ و نگهداری توسط شهروندان تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.