برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری باقرشهر با توجه به شروع فصل زمستان و به منظور ارزیابی میزان آمادگی مجموعه ستاد مدیریت بحران با حضور اعضاء این ستاد در سالن اجتماعات شهرداری باقرشهر برگزار گردید.    

در این جلسه توسط اعضا در خصوص شناسائی تهدیدات و مخاطرات توسط اعضا ستاد و طبقه بندی آنان به حیاتی، حساس و مهم و اولویت بندی آنان به جهت بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای مقابله و جلو گیری از حوادث احتمالی بحث و تبادل نظر گردید.

گفتنی است لایروبی کانال های دفع آب های سطحی در منطقه، هرس درختان و همچنین آموزش شهروندی از جمله اقدامات این ستاد در راستای آمادگی شهر برای روزهای بارانی در سطح شهر بوده است.