بسیج رسانه استان تهران با همکاری شهرداری باقرشهر برگزار می کند 

                                                          جام جهان پهلوان 
                                                   5الی 19 بهمن ماه 1402
در سه بخش تیتر-تولید محتوا-بیشترین بازدید و انتشار در فضای مجازی در قالب های کلیپ -استوری موشن -پوستر-موشن گرافیک-عکس نوشت 
جهت ثبت نام و ارسال آثار به مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان خود مراجعه فرمائید .