مسابقات قهرمانی تکواندو بانوان جام جوان پهلوان در سالن ورزشی فدک

مسابقات قهرمانی تکواندو بانوان جام جوان پهلوان در سالن ورزشی فدک باحضور پرشور بانوان ورزشکار و ورزش دوست باقرشهر برگزار شد.

مراسم اهدا مدال با حضور نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران،سرهنگ سراج فرمانده ناحیه مقاومت استانداری تهران ،مسگری دستیار استاندار در امر مردمی سازی ،همتی شهردار باقرشهر و گراوند بخشدار کهریزک برگزار گردید.