مسابقات مچ اندازی بانوان جام جوان پهلوان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، مسابقات مچ‌اندازی بانوان جام جوان پهلوان با حضور بیش از 100ورزشکار در رده سنی بزرگسالان در سالن عطر یاس شهرداری باقرشهر با معرفی نفرات برتر در اوزان مختلف به کار خود پایان داد.

گفتنی است این مسابقات در اوزان مختلف رده سنی بزرگسالان برگزار و نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

وزن اول: 
نفر اول: زهرا حسینی
نفر دوم: نورا آقایی
نفر سوم: سارا پوردستان

وزن دوم:
نفر اول: مهناز گلی
نفر دوم: شکیبا امیری
نفر سوم: عاقله حسنی

وزن سوم:
نفر اول: زهرا حقی
نفر دوم: مریم ترکاشوند
نفر سوم: مریم اکبری

وزن چهارم:
نفر اول: شاه صنم صدیقی
نفر دوم: خدیجه ندری
نفر سوم: صدیقه توسلی

وزن پنجم:
نفر اول: هستی میریان
نفر دوم: عذرا کوشکی
نفر سوم: مهری سعیدی

وزن ششم:
نفر اول: آتنا حسنی
نفر دوم: مینا صمدی
نفر سوم: زهرا یوسفی

وزن هفتم:
نفر اول: فرزانه فرشادفر
نفر دوم: فریبا صیادپور
نفر سوم: فریبا دهقان

وزن هشتم: 
نفر اول: فاطمه زهرا نعمتی
نفر دوم: مریم کلوندی
نفر سوم: محدثه دلنوازی