جام "جوان پهلوان" فرصتی برای ظهور استعدادها و ورزشکاران توانمند جنوب تهران 

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با بیان اینکه شهرداری باقرشهر با برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی و فرهنگی استان تهران موجب حفظ آبروی شهرستان ری و استان تهران شد گفت: برگزاری موفق جام "جوان پهلوان" حضور جوانان و نوجوانان توانمند و قهرمان جنوب تهران را در عرصه‌های ملی و جهانی تقویت می‌کند. 

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری باقرشهر، جعفر شربیانی در حاشیه بازدید از روند برگزاری مسابقات جام "جوان پهلوان" باقرشهر با اشاره به نقش بسزای این مسابقات در پرورش استعدادها اظهار داشت: توسعه ورزش و پرورش جوانان و نوجوانان ورزشکار موجب بروز استعدادهای ورزشی در این منطقه می‌شود و امیدواریم به‌واسطه برگزاری این مسابقات شاهد ظهور قهرمانان متعددی در جنوب تهران باشیم. 
 وی افزود: شهرستان ری درگذشته ورزشکاران متعددی در میادین جهانی داشت که در حال حاضر از تعداد این قهرمانان کاسته شده اما برگزاری این مسابقات کمک شایان توجهی می‌کند که بازهم شاهد حضور جوانان و نوجوانان توانمند و قهرمان جنوب تهران در عرصه‌های ملی و جهانی باشیم. 
 رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در ادامه با اشاره به انتخاب شایسته نام "جوان پهلوان" بٌعد فرهنگی این رویداد را حائز اهمیت دانست و گفت: حضور پرشور مردم و تماشاگران مسابقات ورزشی در این دوره از مسابقات بستر مناسبی برای انتظار و ترویج مسائل فرهنگی است. 
 وی ادامه داد: اجتماع مردم حول محور ورزش بسیار ارزشمند و فرصت مغتنمی برای عرضه و عرصه موضوعات فرهنگی است که این خصیصه نیز یکی از ویژگی‌های خوب و شاخص آن مسابقات است. 
 شربیانی با اشاره به تدابیر مدیریت شهری در باقرشهر گفت: مجموعه شهرداری باقرشهر عملکرد موفق و ارزشمندی در تمامی حوزه‌های فعالیت خود داشت که به نوعی موجب حفظ آبروی شهرستان ری و استان تهران در این عرصه شد. 
 وی ادامه داد: برگزاری خوب و منظم مسابقات، لحاظ تمامی ابعاد مختلف برگزاری مسابقات در سطحی بسیار خوب و... بیانگر توجه ویژه به حوزه ورزش و فرهنگ از سوی شهردار باقرشهر است. 
 عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که این درخشش و موفقیت در جنوب تهران و شهرستان ری، توسط شهرداری باقرشهر و به همت و یاری سایر دستگاه‌ها در حال اجراست.