عملکرد یک‌ساله شهرداری باقرشهر زیر ذره‌بین تیم کارشناسان ارزیابی استانداری تهران 

تیم ارزیابی عملکرد اقدامات و فعالیت‌های شهرداری‌های استان تهران با حضور در شهرداری باقرشهر به بررسی و رصد میدانی فعالیت‌ها و عملکرد یک‌ساله شهرداری باقرشهر پرداختند. 


به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، صبح روز دوشنبه 16 بهمن ماه، کارشناسان استانداری تهران با استقرار در شهرداری باقرشهر به ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف، نحوه اجرای مصوبات استانداری و همچنین بازدید میدانی از سطح شهر و اقدامات شهرداری باقرشهر پرداختند. 
این ارزیابی در راستای اجرای نظام‌نامه ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها، ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، توسط هیئتی تخصصی از کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها، فنی و عمرانی، حمل‌ونقل همگانی، خدمات شهر، بازرسی، امور حقوقی و فرهنگی و ورزشی انجام شد. 
گفتنی است مدیران حوزه‌های مختلف شهرداری باقرشهر به‌صورت تخصصی پاسخگوی کارشناسان تیم ارزیابی استانداری تهران بودند.