مخازن ویژه بازیافت در مدارس باقرشهر توزیع شد

شهرداری باقرشهر در آستانه سال نو اقدام به توزیع مخازن ویژه بازیافت زباله در مدارس کرد.


 
به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، در آستانه سال نو و در راستای ترویج فرهنگ بازیافت به دانش آموزان، شهرداری باقرشهر اقدام به توزیع مخازن ویژه بازیافت زباله در سطح شهر کرد. 
این اقدام به منظور تفکیک مواد از مبدا و حفظ محیط زیست اجرایی شد و در این مرحله 30 عدد مخزن ویژه بازیافت در اختیار مدارس قرار گرفت.