برگزاری دیدار مردمی شهردار باقرشهر

دیدار مردمی شهردار باقرشهر با شهروندان به منظور رسیدگی به مشکلات مردم و در راستای برگزاری دیدارهای چهره به چهره با تعدادی از متقاضیان برگزار گردید.

گفتنی است این دیدارها در روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام شد.