همایش بزرگ دختران رأی اولی‌ها در سالن عطر یاس باقرشهر

همایش رای اولی ها با عنوان "فصل رویش" ویژه دانش آموزان دختر منطقه در سالن عطر یاس باقرشهر برگزار شد.